Wyszukaj:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
•  Informacje ogólne
•  Dane kontaktowe
•  Status prawny
•  Struktura organizacyjna
•  Ramowy plan pracy
•  Sprawozdanie z wykonania ramowego planu pracy
•  Kodeks etyki
•  LOGO - identyfikacja wizualna Izby
•  Regulamin Zamówień Publicznych
•  Kolegium Izby
•  Składy Orzekające
•  Wyniki kontroli zewnętrznych
•  Kontrola zarządcza
  Komórki organizacyjne RIO w Gdańsku
•  Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej
•  Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń
•  Biuro Izby
•  Księgowość
•  Kadry, BHP, Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
  Działalność Izby
•  Działalność nadzorcza
•  Działalność opiniodawcza
•  Działalność informacyjna
•  Działalność kontrolna
•  Wyjaśnienia w sprawach stosowania przepisów o finansach publicznych
  Informacje
•  Komunikaty
•  Szkolenia
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Zasady udostępniania informacji publicznej
•  Rejestry i ewidencje
•  Oferty pracy
•  Staże, praktyki, wolontariat
•  Przetargi
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  Besti@
  Regionalna Komisja Orzekająca przy RIO w Gdańsku
•  Dane adresowe i kontaktowe
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Rejestr
  Rzecznik dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Komisji Orzekającej w Gdańsku
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
•  Rejestr
Pomoc
Statystyki

6070807
od 25 stycznia 2005

 


WAŻNA INFORMACJA!

Szanowni Państwo, 

 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku informuje, że rozpoczęła prace mające na celu wdrażanie na terenie województwa pomorskiego systemu komputerowego e-Nadzór upraszczającego sposób przekazywania uchwał i zarządzeń do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku  w formie elektronicznej. Zaproponowane rozwiązanie systemowe bazuje na wykorzystywanych już przez Państwa narzędziach informatycznych oraz nie pociąga za sobą żadnych dodatkowych kosztów po stronie JST.

 

W związku z powyższym serdecznie Państwa zapraszam na spotkanie informacyjne organizowane specjalnie dla Państwa przybliżające cele, korzyści, podstawy prawne dotyczące  realizacji projektu oraz prezentację systemu e- Nadzór, tj. systemu, który z powodzeniem jest od 2 lat wdrażany na terenie Polski.

 

Spotkanie odbędzie się w dniu 9 maja 2017 r. w Sali Okrągłej im. Lecha Bądkowskiego Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego położonej w Gdańsku przy ul. Okopowej 21/27 w dwóch grupach liczących max 120 osób:

I grupa od godz. 9.00 do 11.00:

II grupa od godz. 11:30 do 14:30.

Spotkanie jest całkowicie bezpłatne. Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Proszę o dokonywanie imiennego zgłoszenia w terminie do dnia 28 kwietnia 2017 r. za pomocą przygotowanego przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku formularza udostępnionego na stronie portalu rejestracyjnego www.szkolenia.gdansk.rio.gov.pl.

Zachęcam przedstawicieli ze wszystkich jednostek samorządu terytorialnego i związków komunalnych z terenu województwa pomorskiego do uczestnictwa w tym spotkaniu.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielą Państwu w sprawach organizacyjnych: Pani Beata Futyma-Suska - Kierownik Biura (tel. 58 320-17-19 tel. 669-820-221) oraz Pani Iwona Drozdz – Zastępca Kierownika Biura (tel. 58 320-17-18 lub 502-507-854), a w sprawach  związanych z projektem e-Nadzór: Pan Marcin Tessmer – Starszy informatyk (tel. 058 765-99-86), Pan Michał Horowski - Starszy Informatyk (tel. 058 765-99-85).


Serdecznie Państwa zapraszam


Sprawozdania Rb-Z, Rb-UZ i Rb-N, Rb-UN jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 43 poz.247 z późn. zm.) należy przesyłać za pośrednictwem platformy ePUAP na skrzynkę podawczą RIO w Gdańsku o następującym adresie: /452uketc7j/sprawozdaniaDANE ADRESOWE I KONTAKTOWE
   Adres pocztowy: ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk
   Telefon: 58 301-86-45
   Fax (sekretariat): 58 346-25-15
   E-mail: sekretariat@gdansk.rio.gov.pl
Zespół Zamiejscowy w Słupsku
   Adres pocztowy: ul. Jana Pawła II 1, 76-200 Słupsk
   Telefon/Fax: 59 842-79-31, 58 771-84-88
   E-mail: slupsk@gdansk.rio.gov.pl
 
Dane kontaktowe pracowników Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej
Dane kontaktowe pracowników Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń
Dane kontaktowe pracowników Biura Izby
Dane kontaktowe członków Kolegium RIO w Gdańsku