Wyszukaj:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
•  Informacje ogólne
•  Dane kontaktowe
•  Status prawny
•  Struktura organizacyjna
•  Ramowy plan pracy
•  Sprawozdanie z wykonania ramowego planu pracy
•  Kodeks etyki
•  LOGO - identyfikacja wizualna Izby
•  Regulamin Zamówień Publicznych
•  Kolegium Izby
•  Składy Orzekające
•  Wyniki kontroli zewnętrznych
•  Kontrola zarządcza
  Komórki organizacyjne RIO w Gdańsku
•  Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej
•  Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń
•  Biuro Izby
•  Księgowość
•  Kadry, BHP, Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
  Działalność Izby
•  Działalność nadzorcza
•  Działalność opiniodawcza
•  Działalność informacyjna
•  Działalność kontrolna
•  Wyjaśnienia w sprawach stosowania przepisów o finansach publicznych
  Informacje
•  Komunikaty
•  Szkolenia
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Zasady udostępniania informacji publicznej
•  Rejestry i ewidencje
•  Oferty pracy
•  Staże, praktyki, wolontariat
•  Przetargi
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  e-Nadzór
•  Besti@
  Regionalna Komisja Orzekająca przy RIO w Gdańsku
•  Dane adresowe i kontaktowe
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Rejestr
  Rzecznik dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Komisji Orzekającej w Gdańsku
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
•  Rejestr
  Współpraca naukowa
•  Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Gdańskim
•  Projekty badawcze
•  Konferencje
Pomoc
Statystyki

6629962
od 25 stycznia 2005
Działalność Izby » Działalność informacyjna » Archiwum Wersja do druku

ZASADY DOTYCZĄCE PRZESYŁANIA SPRAWOZDAŃ Z POMOCY PUBLICZNEJ W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE.

Zakres i wzory sprawozdań z pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzielaniu pomocy (Dz. U. Nr 71, poz. 475).

a) Wzory sprawozdań są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
SPRAWOZDANIE O UDZIELONEJ POMOCY DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE 
(plik .xls 19 KB)
 
INFORMACJA O NIEUDZIELENIU POMOCY PUBLICZNEJ W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE W DANYM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
(plik .xls 17 KB)
   

b) Pliki sprawozdań należy przesyłać wyłącznie w formacie programu Excel (*.xls). 

c) Proponuje się następujące nazwy dla przesyłanych plików: 
-  sprawozdania roczne: pprr_rrrr_wernr_PUP.xls
-  sprawozdania miesięczne pprr_rrrrmm_wernr_PUP.xls

gdzie:
 
pprr – skrót od „pomoc publiczna rolnictwo rybołówstwo”
rrrr – skrót od „roku”
rrrrmm – skrót od „roku, miesiąca”
wernr – skrót od „wersja numer”
PUP – skrót od „Podmiot Udzielający Pomocy”

UG_Zatory_miasto(Urząd Miasta), UG_Zatory_gmina(Urząd Gminy), SP_Rumiankowo(Starostwo Powiatowe), WFOSIGW_Rzeszow(Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie), MW_Podkarpackie(Marszałek Województwa Podkarpackiego), W_Pomorski (Wojewoda Pomorski)

np.- plik sprawozdania z roku 2007 za miesiąc czerwiec, wersja 00, PUP – Marszałek Województwa Podkarpackiego
pprr_200706_wer00_MW_Podkarpackie.xls
 
Sprawozdania należy przesyłać wyłącznie w formie załączników na adres pomoc.rr@gdansk.rio.gov.pl.

Sprawozdania i informacje miesięczne należy przesyłać do 20 każdego miesiąca za poprzedni miesiąc.
 

.

 


Informację wytworzył: Redaktor, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Redaktor, Data wprowadzenia: 2007-09-11 10:02:47, Zatwierdził do publikacji: Redaktor, Data publikacji 2007-09-11 10:14:39, Ostatnia zmiana: 2007-09-17 13:44:53, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 2414