Wyszukaj:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
•  Informacje ogólne
•  Dane kontaktowe
•  Status prawny
•  Struktura organizacyjna
•  Ramowy plan pracy
•  Sprawozdanie z wykonania ramowego planu pracy
•  Kodeks etyki
•  LOGO - identyfikacja wizualna Izby
•  Regulamin Zamówień Publicznych
•  Kolegium Izby
•  Składy Orzekające
•  Wyniki kontroli zewnętrznych
•  Kontrola zarządcza
  Komórki organizacyjne RIO w Gdańsku
•  Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej
•  Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń
•  Biuro Izby
•  Księgowość
•  Kadry, BHP, Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
  Działalność Izby
•  Działalność nadzorcza
•  Działalność opiniodawcza
•  Działalność informacyjna
•  Działalność kontrolna
•  Wyjaśnienia w sprawach stosowania przepisów o finansach publicznych
  Informacje
•  Komunikaty
•  Szkolenia
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Zasady udostępniania informacji publicznej
•  Rejestry i ewidencje
•  Oferty pracy
•  Staże, praktyki, wolontariat
•  Przetargi
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  e-Nadzór
•  Besti@
  Regionalna Komisja Orzekająca przy RIO w Gdańsku
•  Dane adresowe i kontaktowe
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Rejestr
  Rzecznik dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Komisji Orzekającej w Gdańsku
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
•  Rejestr
  Współpraca naukowa
•  Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Gdańskim
•  Projekty badawcze
•  Konferencje
Pomoc
Statystyki

6686088
od 25 stycznia 2005
Regionalna Komisja Orzekająca przy RIO w Gdańsku » Status prawny i zadania Wersja do druku

Status prawny i zadania

Regionalna Komisja Orzekająca w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych rozstrzyga sprawy w zakresie czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych określonych w art. 5-18c ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168).

W skład Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku wchodzą:

  • Przewodniczący,
  • Zastępca Przewodniczącego,
  • sześciu członków.

Tryb powołania przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i członków komisji orzekającej przy regionalnej izbie obrachunkowej określa ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Członkowie komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie orzekania są niezawiśli i podlegają tylko przepisom prawa. Kadencja Komisji trwa 4 lata.Informację wytworzył: Marcin Tessmer, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Marcin Tessmer, Data wprowadzenia: 2012-04-18 07:57:06, Zatwierdził do publikacji: Marcin Tessmer, Data publikacji 2012-04-18 08:02:24, Ostatnia zmiana: 2016-03-23 10:44:55, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 6914