Wyszukaj:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
•  Informacje ogólne
•  Dane kontaktowe
•  Status prawny
•  Struktura organizacyjna
•  Ramowy plan pracy
•  Sprawozdanie z wykonania ramowego planu pracy
•  Kodeks etyki
•  LOGO - identyfikacja wizualna Izby
•  Regulamin Zamówień Publicznych
•  Kolegium Izby
•  Składy Orzekające
•  Wyniki kontroli zewnętrznych
•  Kontrola zarządcza
  Komórki organizacyjne RIO w Gdańsku
•  Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej
•  Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń
•  Biuro Izby
•  Księgowość
•  Kadry, BHP, Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
  Działalność Izby
•  Działalność nadzorcza
•  Działalność opiniodawcza
•  Działalność informacyjna
•  Działalność kontrolna
•  Wyjaśnienia w sprawach stosowania przepisów o finansach publicznych
  Informacje
•  Komunikaty
•  Szkolenia
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Zasady udostępniania informacji publicznej
•  Rejestry i ewidencje
•  Oferty pracy
•  Staże, praktyki, wolontariat
•  Przetargi
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  e-Nadzór
•  Besti@
  Regionalna Komisja Orzekająca przy RIO w Gdańsku
•  Dane adresowe i kontaktowe
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Rejestr
  Rzecznik dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Komisji Orzekającej w Gdańsku
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
•  Rejestr
  Współpraca naukowa
•  Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Gdańskim
•  Projekty badawcze
Pomoc
Statystyki

6406537
od 25 stycznia 2005
Informacje » Szkolenia » Aktualna oferta szkoleniowa Wersja do druku

WIAS/0912/IN/29/2017

Gdańsk, dnia 14 listopada 2017r.

 

 

Szanowni

Panie i Panowie

Prezydenci,

Burmistrzowie, Wójtowie i Starostowie

jednostek samorządu terytorialnego,

Marszałek Województwa

 

 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku uprzejmie zaprasza do udziału w jednodniowym szkoleniu, które odbędzie się:

           w dniu 4 grudnia 2017 r. w godz. 10.00 – 14.00 w Sali Okrągłej im. Lecha Bądkowskiego w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku, ul. Okopowa 21/17.

Temat szkolenia:

Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2017 rok w jednostkach sektora finansów publicznych.

Wykładowca:

p. Marian Kujawski -  członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

Zgłoszenie uczestnictwa:

Zgłoszenie TYLKO ELEKTRONICZNE: w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 listopada 2017r. za pomocą formularza zamieszczonego pod adresem: www.szkolenia.gdansk.rio.gov.pl

Koszty uczestnictwa:

Wpłata za szkolenie w kwocie 250 zł od osoby, płatna w terminie do dnia 27 listopada 2017r., przelewem na konto Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w NBP O/Okręgowy Gdańsk

30 1010 1140 0160 8522 3100 0000 – tytuł przelewu: „szkolenie – zamknięcie ksiąg rachunkowych”.

 

Wpłata środków po terminie nie gwarantuje udziału w szkoleniu.

 

Cena obejmuje: udział w jednodniowym szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwę kawową, poczęstunek.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń RIO w Gdańsku p. Anna Patyk, p. Dorota Żarska – Sacharczuk, p. Maria Kucharczyk - Syta tel. (58) 771 84 80, tel. kom. 502 903 424, e-mail: szkolenia@gdansk.rio.gov.pl

 

Serdecznie zapraszamy

          Prezes Izby

                                                                                   Luiza Budner - Iwanicka

 

Zasady uczestnictwa w szkoleniu:

1. Prawidłowo wypełnione zgłoszenie w wersji elektronicznej /proszę o podanie telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail – prawidłowo wypełnione dane adresowe ułatwiają kontakt z  Państwem/.

2. Terminowa wpłata kosztów uczestnictwa w szkoleniu. Nie ma możliwości zapłaty po odbyciu szkolenia.

3. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na 3 dni przed jego terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie. Rezygnację należy przesłać na adres: szkolenia@gdansk.rio.gov.pl.

 


Informację wytworzył: Naczelnik WIAiS Danuta Zbierska, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Marcin Tessmer, Data wprowadzenia: 2017-11-14 09:49:04, Zatwierdził do publikacji: Marcin Tessmer, Data publikacji 2017-11-14 09:53:23, Ostatnia zmiana: 2017-11-14 09:53:32, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 274