Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

Kolorowy pasek

 

KODEKS ETYKI

PRACOWNIKÓW REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W GDAŃSKU

 

Kodeks Etyki wyznacza wartości i zasady postępowania, którymi powinni kierować się pracownicy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w związku z wykonywaniem przez nich swoich codziennych obowiązków.

 

§ 1

Przepisy ogólne

 

1.      Niniejszy Kodeks obowiązuje wszystkich pracowników, a także stażystów, wolontariuszy i praktykantów  oraz osoby współpracujące w oparciu o umowy cywilno-prawne w zakresie czynności wykonywanych na rzecz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, zwanej dalej „Izbą”.

2.      Przy wykonywaniu swoich obowiązków pracownik Izby ma zawsze na względzie dobro Izby oraz chroni uzasadnione interesy każdej uprawnionej osoby, a w szczególności:

a)     działa tak, aby jego postępowanie mogło być wzorem praworządności i prowadziło do pogłębienia zaufania do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku,

b)    wykonuje pracę z poszanowaniem godności innych i poczuciem godności własnej,

c)     pamięta, że swoim postępowaniem daje świadectwo o Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku i jej organach oraz współtworzy wizerunek administracji publicznej,

d)    przedkłada dobro publiczne nad interesy własne i swojego środowiska.

 

§ 2

Zasady wyznaczające właściwą postawę etyczną pracowników Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku

 

1.      Uczciwość i rzetelność – sumienne wykonywanie swoich obowiązków, dążenie do osiągnięcia jak najlepszych rezultatów swej pracy, wnikliwe oraz rozważne wykonywanie powierzonych zadań, twórcze podejście do zadań, nie uchylanie się od trudnych rozstrzygnięć oraz odpowiedzialności za swoje postępowanie.

2.      Praworządność – działanie ze szczególną starannością, według najlepszej wiedzy i woli, angażowanie wszystkich swych umiejętności dla prawidłowego rozstrzygania spraw, dokonywanie ocen, opiniowanie zgodnie ze stanem faktycznym, w oparciu o czytelne kryteria, wykonywanie zadań z poszanowaniem prawa.

3.      Bezstronność i bezinteresowność – obiektywne wypełnianie obowiązków służbowych, zachowanie wolne od podejrzeń o stronniczość i interesowność, niepodejmowanie żadnych prac ani zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z obowiązkami służbowymi, jawne i zrozumiałe wykonywanie zadań wyznaczonych przez przełożonych, nieprzyjmowanie korzyści materialnych ani osobistych.

4.      Kompetencje i profesjonalizm – dbanie o rozwój własnej wiedzy, doświadczenia i kultury osobistej, pogłębianie swoich kwalifikacji zawodowych, dzielenie się uzyskanymi wiadomościami ze współpracownikami, angażowanie się w przedsięwzięcia nie podważające wiarygodności i powagi pracownika Izby, w trakcie realizacji powierzonych zadań nie kierowanie się emocjami, gotowość do przyjęcia krytyki, uznania swoich błędów i do naprawienia ich konsekwencji, życzliwość, zapobieganie napięciom w pracy, a w przypadku ich wystąpienia dążenie do rozładowania ich bez szkody dla otoczenia, przestrzeganie zasad poprawnego zachowania.

5.      Jawność i odpowiedzialność – szanowanie prawa obywateli do informacji, dochowywanie przy tym tajemnic prawnie chronionych, identyfikowanie się z zadaniami, które się wykonuje i celami, do których zobowiązuje praca, kreowanie postaw odpowiedzialności za współpracowników i podwładnych oraz za powierzone mienie.

6.      Racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi - korzystanie ze środków publicznych do realizacji zadań mające na względzie interes Izby oraz efektywne osiąganie celów, przy racjonalnym wykorzystaniu powierzonych środków.

7.      Uprzejmość i kultura osobista – wykonywanie obowiązków z szacunkiem do innych, służenie radą i pomocą, wyjaśnianie, doradzanie, dyskrecja i taktowność, utrwalanie przyjaznej atmosfery pracy, kierowanie się wysoką kulturą osobistą, nieobmawianie, nieoczernianie współpracowników, podwładnych i przełożonych, propagowanie dobrych obyczajów, jasny i zrozumiały zgodny z zasadami gramatyki i kultury języka polskiego sposób wypowiedzi, bez podnoszenia głosu i z użyciem zwrotów grzecznościowych.

8.      Godne zachowanie w pracy i poza nią – przestrzeganie zasad poprawnego zachowania, uwzględnianie norm ogólnospołecznych, dbanie o pozytywny obraz Izby, własnej pracy i osoby, unikanie kontrowersji w zachowaniu i wyglądzie.

9.      Współdziałanie – umiejętność pracy zespołowej, wykazywanie inicjatywy w rozwiązywaniu problemów i w realizacji przedsięwzięć, chętne dzielenie się doświadczeniem zawodowym ze współpracownikami oraz uczciwość w kontaktach międzyludzkich.

 

§ 3

Naruszenie przez pracownika postanowień Kodeksu etyki:

 

1.      spowoduje odpowiedzialność regulaminową (porządkową) oraz przewidziane prawem konsekwencje,

2.      znajdzie odzwierciedlenie w ocenie kwalifikacyjnej dokonywanej zgodnie z obowiązującymi w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku przepisami,

3.      nie stanowi prawnie wiążących zobowiązań ani też nie upoważnia pracowników, czy innych osób do jakichkolwiek roszczeń prawnych.

Metadane

Źródło informacji:Luiza Budner- Iwanicka
Data utworzenia:2012-12-14 14:15:03
Wprowadził do systemu:Marcin Tessmer
Data wprowadzenia:2012-12-17 13:20:44
Opublikował:Marcin Tessmer
Data publikacji:2012-12-17 14:17:32
Ostatnia zmiana:2012-12-17 14:17:46
Ilość wyświetleń:7536
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij