Wyszukaj:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
•  Informacje ogólne
•  Dane kontaktowe
•  Status prawny
•  Struktura organizacyjna
•  Ramowy plan pracy
•  Sprawozdanie z wykonania ramowego planu pracy
•  Kodeks etyki
•  LOGO - identyfikacja wizualna Izby
•  Regulamin Zamówień Publicznych
•  Kolegium Izby
•  Składy Orzekające
•  Wyniki kontroli zewnętrznych
•  Kontrola zarządcza
  Komórki organizacyjne RIO w Gdańsku
•  Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej
•  Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń
•  Biuro Izby
•  Księgowość
•  Kadry, BHP, Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
  Działalność Izby
•  Działalność nadzorcza
•  Działalność opiniodawcza
•  Działalność informacyjna
•  Działalność kontrolna
•  Wyjaśnienia w sprawach stosowania przepisów o finansach publicznych
  Informacje
•  Komunikaty
•  Szkolenia
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Zasady udostępniania informacji publicznej
•  Rejestry i ewidencje
•  Oferty pracy
•  Staże, praktyki, wolontariat
•  Przetargi
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  e-Nadzór
•  Besti@
  Regionalna Komisja Orzekająca przy RIO w Gdańsku
•  Dane adresowe i kontaktowe
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Rejestr
  Rzecznik dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Komisji Orzekającej w Gdańsku
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
•  Rejestr
  Współpraca naukowa
•  Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Gdańskim
•  Projekty badawcze
•  Konferencje
Pomoc
Statystyki

6686097
od 25 stycznia 2005
Informacje » Rejestry i ewidencje Wersja do druku

Rejestry i ewidencje

 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku prowadzi następujące rejestry i ewidencje:

 

- rejestr  kancelaryjny korespondencji przychodzącej i wychodzącej

- rejestr skarg i wniosków

- rejestr wyjaśnień udzielanych w trybie art. 13 pkt 11 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych

- rejestr wniosków i korespondencji w sprawie udostępnienia informacji publicznej

- rejestr kontroli wewnętrznych i zewnętrznych

- ewidencję tytułów wykonawczych

- ewidencję osób zatrudnionych i zwolnionych

- ewidencję zarządzeń Prezesa Izby

- ewidencję uchwał Kolegium Izby

- ewidencję uchwał składów orzekających

- rejestr zbiorów danych osobowych (dostępny do wglądu w pokoju nr 9 na parterze)

 

Zasady przygotowania oraz obiegu dokumentów w Izbie określa Instrukcja kancelaryjna Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.


Archiwum Izby działa na podstawie Instrukcji, która określa organizację i zakres działania archiwum zakładowego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku oraz zasady i tryb postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną powstającą w związku z działalnością Izby.

 

 


Informację wytworzył: Kierownik Biura Beata Futyma-Suska, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Marcin Tessmer, Data wprowadzenia: 2013-06-06 11:04:28, Zatwierdził do publikacji: Marcin Tessmer, Data publikacji 2013-06-06 11:09:34, Ostatnia zmiana: 2017-09-05 12:40:53, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 5603