Wyszukaj:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
•  Informacje ogólne
•  Dane kontaktowe
•  Status prawny
•  Struktura organizacyjna
•  Ramowy plan pracy
•  Sprawozdanie z wykonania ramowego planu pracy
•  Kodeks etyki
•  LOGO - identyfikacja wizualna Izby
•  Regulamin Zamówień Publicznych
•  Kolegium Izby
•  Składy Orzekające
•  Wyniki kontroli zewnętrznych
•  Kontrola zarządcza
  Komórki organizacyjne RIO w Gdańsku
•  Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej
•  Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń
•  Biuro Izby
•  Księgowość
•  Kadry, BHP, Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
  Działalność Izby
•  Działalność nadzorcza
•  Działalność opiniodawcza
•  Działalność informacyjna
•  Działalność kontrolna
•  Wyjaśnienia w sprawach stosowania przepisów o finansach publicznych
  Informacje
•  Komunikaty
•  Szkolenia
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Zasady udostępniania informacji publicznej
•  Rejestry i ewidencje
•  Oferty pracy
•  Staże, praktyki, wolontariat
•  Przetargi
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  e-Nadzór
•  Besti@
  Regionalna Komisja Orzekająca przy RIO w Gdańsku
•  Dane adresowe i kontaktowe
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Rejestr
  Rzecznik dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Komisji Orzekającej w Gdańsku
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
•  Rejestr
  Współpraca naukowa
•  Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Gdańskim
•  Projekty badawcze
•  Konferencje
Pomoc
Statystyki

6686071
od 25 stycznia 2005
Współpraca naukowa » Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Gdańskim Wersja do druku

Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Gdańskim

 

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

zawarte pomiędzy

Uniwersytetem Gdańskim oraz Regionalną Izbą Obrachunkową w Gdańsku.

     

W dniu 6 czerwca 2017 r. zawarte zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim a Regionalną Izbą Obrachunkową w Gdańsku podpisane przez Pana prof. Jerzego Piotra Gwizdałę Rektora Uniwersytetu Gdańskiego oraz Panią Luizę Budner - Iwanicką Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

Porozumienie dotyczy współdziałania obu instytucji w zakresie między innymi opracowywania analiz i ekspertyz, organizowania szkoleń, studiów podyplomowych i konferencji oraz odbywania praktyk studenckich w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

Współpraca w takiej formie umożliwi pełniejsze wykorzystanie praktycznych doświadczeń zawodowych  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku i jej kadry, przyczyniając się do wykorzystania powyższych doświadczeń Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w zakresie prowadzonej przez Uniwersytet Gdański działalności naukowej.

 

 

Załączone dokumenty
  Porozumienie UG a RIO (168.2kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Beata Futyma-Suska, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Michał Horowski, Data wprowadzenia: 2017-08-02 11:51:34, Zatwierdził do publikacji: Michał Horowski, Data publikacji 2017-08-02 11:58:01, Ostatnia zmiana: 2017-08-02 11:58:12, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 630