Wyszukaj:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
•  Informacje ogólne
•  Dane kontaktowe
•  Status prawny
•  Struktura organizacyjna
•  Ramowy plan pracy
•  Sprawozdanie z wykonania ramowego planu pracy
•  Kodeks etyki
•  LOGO - identyfikacja wizualna Izby
•  Regulamin Zamówień Publicznych
•  Kolegium Izby
•  Składy Orzekające
•  Wyniki kontroli zewnętrznych
•  Kontrola zarządcza
  Komórki organizacyjne RIO w Gdańsku
•  Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej
•  Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń
•  Biuro Izby
•  Księgowość
•  Kadry, BHP, Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
  Działalność Izby
•  Działalność nadzorcza
•  Działalność opiniodawcza
•  Działalność informacyjna
•  Działalność kontrolna
•  Wyjaśnienia w sprawach stosowania przepisów o finansach publicznych
  Informacje
•  Komunikaty
•  Szkolenia
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Zasady udostępniania informacji publicznej
•  Rejestry i ewidencje
•  Oferty pracy
•  Staże, praktyki, wolontariat
•  Przetargi
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  e-Nadzór
•  Besti@
  Regionalna Komisja Orzekająca przy RIO w Gdańsku
•  Dane adresowe i kontaktowe
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Rejestr
  Rzecznik dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Komisji Orzekającej w Gdańsku
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
•  Rejestr
  Współpraca naukowa
•  Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Gdańskim
•  Projekty badawcze
•  Konferencje
Pomoc
Statystyki

6686042
od 25 stycznia 2005

Historia zmian artykułu
  2010-11-15 13:36:16   Monika Ehm   Utworzenie
  2010-11-15 13:37:16   Monika Ehm   Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
  2011-04-07 10:09:25   Monika Ehm   Aktualizacja
  2011-04-07 10:10:14   Monika Ehm   Aktualizacja
  2011-04-07 10:46:00   Monika Ehm   Aktualizacja
  2011-04-07 10:46:48   Monika Ehm   Aktualizacja
  2012-04-27 08:52:16   Monika Ehm   Aktualizacja
  2012-06-11 15:00:17   Marcin Tessmer   Aktualizacja
  2012-06-12 13:40:25   Marcin Tessmer   Usunięto załącznik o nazwie "Wykaz gmin przypisanych poszczególnym pracownikom Wydziału Informacji[1]"
  2012-06-12 13:40:25   Marcin Tessmer   Dodano załącznik o nazwie "Wykaz JST przypisanych poszczególnym pracownikom WIAiS"
  2012-06-12 13:40:33   Marcin Tessmer   Aktualizacja
  2012-06-12 13:41:26   Marcin Tessmer   Aktualizacja
  2014-01-14 11:04:26   Marcin Tessmer   Aktualizacja
  2014-01-14 11:13:05   Marcin Tessmer   Aktualizacja
  2014-01-14 11:52:37   Marcin Tessmer   Aktualizacja
  2014-01-14 14:09:23   Marcin Tessmer   Aktualizacja
  2014-01-16 15:13:33   Marcin Tessmer   Aktualizacja
  2014-02-26 15:01:09   Marcin Tessmer   Usunięto załącznik o nazwie "Wykaz JST przypisanych poszczególnym pracownikom WIAiS"
  2014-02-26 15:01:09   Marcin Tessmer   Dodano załącznik o nazwie "Wykaz JST przypisanych poszczególnym pracownikom WIAiS" w pozycji nr 1
  2014-02-26 15:01:11   Marcin Tessmer   Aktualizacja
  2014-05-28 07:42:30   Marcin Tessmer   Aktualizacja
  2015-05-13 15:50:22   Marcin Tessmer   Aktualizacja
  2015-06-26 15:39:06   Marcin Tessmer   Usunięto załącznik o nazwie "Wykaz JST przypisanych poszczególnym pracownikom WIAiS"
  2015-06-26 15:39:06   Marcin Tessmer   Dodano załącznik o nazwie "Wykaz JST przypisanych poszczególnym pracownikom WIAiS" w pozycji nr 1
  2015-06-26 15:39:08   Marcin Tessmer   Aktualizacja
  2016-11-03 10:49:25   Marcin Tessmer   Aktualizacja
  2016-11-03 11:00:40   Marcin Tessmer   Usunięto załącznik o nazwie "Wykaz JST przypisanych poszczególnym pracownikom WIAiS"
  2016-11-03 11:00:40   Marcin Tessmer   Dodano załącznik o nazwie "Wykaz JST przypisanych poszczególnym pracownikom WIAiS" w pozycji nr 1
  2016-11-03 11:00:43   Marcin Tessmer   Aktualizacja
  2017-03-17 08:38:31   Marcin Tessmer   Aktualizacja
  2017-03-17 09:30:00   Marcin Tessmer   Usunięto załącznik o nazwie "Wykaz JST przypisanych poszczególnym pracownikom WIAiS"
  2017-03-17 09:30:00   Marcin Tessmer   Dodano załącznik o nazwie "Wykaz JST przypisanych poszczególnym pracownikom WIAiS" w pozycji nr 1
  2017-03-17 09:30:02   Marcin Tessmer   Aktualizacja
  2017-10-05 12:14:47   Marcin Tessmer   Aktualizacja
  2017-10-05 12:18:36   Marcin Tessmer   Usunięto załącznik o nazwie "Wykaz JST przypisanych poszczególnym pracownikom WIAiS"
  2017-10-05 12:18:36   Marcin Tessmer   Dodano załącznik o nazwie "Wykaz JST przypisanych poszczególnym pracownikom WIAiS" w pozycji nr 1
  2017-10-05 12:18:37   Marcin Tessmer   Aktualizacja
  2018-03-07 10:37:28   Marcin Tessmer   Aktualizacja