Wyszukaj:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
•  Informacje ogólne
•  Dane kontaktowe
•  Status prawny
•  Struktura organizacyjna
•  Ramowy plan pracy
•  Sprawozdanie z wykonania ramowego planu pracy
•  Kodeks etyki
•  LOGO - identyfikacja wizualna Izby
•  Regulamin Zamówień Publicznych
•  Kolegium Izby
•  Składy Orzekające
•  Wyniki kontroli zewnętrznych
•  Kontrola zarządcza
  Komórki organizacyjne RIO w Gdańsku
•  Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej
•  Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń
•  Biuro Izby
•  Księgowość
•  Kadry, BHP, Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
  Działalność Izby
•  Działalność nadzorcza
•  Działalność opiniodawcza
•  Działalność informacyjna
•  Działalność kontrolna
•  Wyjaśnienia w sprawach stosowania przepisów o finansach publicznych
  Informacje
•  Komunikaty
•  Szkolenia
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Zasady udostępniania informacji publicznej
•  Rejestry i ewidencje
•  Oferty pracy
•  Staże, praktyki, wolontariat
•  Przetargi
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  e-Nadzór
•  Besti@
  Regionalna Komisja Orzekająca przy RIO w Gdańsku
•  Dane adresowe i kontaktowe
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Rejestr
  Rzecznik dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Komisji Orzekającej w Gdańsku
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
•  Rejestr
  Współpraca naukowa
•  Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Gdańskim
•  Projekty badawcze
•  Konferencje
Pomoc
Statystyki

6686043
od 25 stycznia 2005

Historia zmian artykułu
  2011-09-30 11:25:56   Monika Ehm   Utworzenie
  2011-09-30 11:29:28   Monika Ehm   Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
  2011-11-02 10:33:08   Monika Ehm   Aktualizacja
  2011-11-14 12:49:22   Michał Horowski   Aktualizacja
  2012-08-10 15:23:53   Michał Horowski   Aktualizacja
  2012-09-03 14:53:46   Marcin Tessmer   Aktualizacja
  2012-11-28 15:25:39   Marcin Tessmer   Aktualizacja
  2012-11-30 08:35:11   Marcin Tessmer   Aktualizacja
  2014-01-14 11:48:34   Marcin Tessmer   Aktualizacja
  2014-01-14 14:10:21   Marcin Tessmer   Aktualizacja
  2014-01-16 15:14:35   Marcin Tessmer   Aktualizacja
  2014-12-11 15:44:05   Marcin Tessmer   Aktualizacja
  2015-05-28 12:24:52   Marcin Tessmer   Aktualizacja
  2015-10-12 08:34:13   Marcin Tessmer   Aktualizacja
  2016-10-14 08:54:55   Marcin Tessmer   Aktualizacja
  2016-11-03 12:24:27   Marcin Tessmer   Aktualizacja
  2016-11-03 12:25:54   Marcin Tessmer   Aktualizacja
  2018-01-23 12:07:51   Marcin Tessmer   Aktualizacja