Wyszukaj:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
•  Informacje ogólne
•  Dane kontaktowe
•  Status prawny
•  Struktura organizacyjna
•  Ramowy plan pracy
•  Sprawozdanie z wykonania ramowego planu pracy
•  Kodeks etyki
•  LOGO - identyfikacja wizualna Izby
•  Regulamin Zamówień Publicznych
•  Kolegium Izby
•  Składy Orzekające
•  Wyniki kontroli zewnętrznych
•  Kontrola zarządcza
  Komórki organizacyjne RIO w Gdańsku
•  Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej
•  Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń
•  Biuro Izby
•  Księgowość
•  Kadry, BHP, Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
  Działalność Izby
•  Działalność nadzorcza
•  Działalność opiniodawcza
•  Działalność informacyjna
•  Działalność kontrolna
•  Wyjaśnienia w sprawach stosowania przepisów o finansach publicznych
  Informacje
•  Komunikaty
•  Szkolenia
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Zasady udostępniania informacji publicznej
•  Rejestry i ewidencje
•  Oferty pracy
•  Staże, praktyki, wolontariat
•  Przetargi
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  e-Nadzór
•  Besti@
  Regionalna Komisja Orzekająca przy RIO w Gdańsku
•  Dane adresowe i kontaktowe
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Rejestr
  Rzecznik dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Komisji Orzekającej w Gdańsku
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
•  Rejestr
  Współpraca naukowa
•  Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Gdańskim
•  Projekty badawcze
•  Konferencje
Pomoc
Statystyki

6686044
od 25 stycznia 2005

Historia zmian artykułu
  2005-02-17 12:21:23   Redaktor   Utworzenie
  2005-02-17 12:21:48   Redaktor   Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
  2005-02-22 13:11:53   Redaktor  
  2005-02-22 13:12:37   Redaktor  
  2005-03-15 12:44:35   Redaktor  
  2005-04-12 08:52:11   Redaktor  
  2005-04-25 15:03:20   Administrator  
  2005-04-29 10:10:53   Redaktor   zmiana numerów wewnętrznych
  2005-06-03 14:42:03   Redaktor   zmiana numeru wewnętrznego
  2006-02-09 13:45:09   Redaktor   dodanie stanowiska Głównego Inspektora
  2008-04-08 14:28:15   Małgorzata Steć   Aktualizacja
  2009-04-29 11:56:38   Małgorzata Steć   Aktualizacja
  2009-11-16 12:37:32   Małgorzata Steć   Aktualizacja
  2010-01-27 13:34:16   Małgorzata Steć   Aktualizacja
  2010-01-27 13:41:59   Małgorzata Steć   Aktualizacja
  2010-02-19 10:37:55   Małgorzata Steć   Aktualizacja
  2010-02-19 10:42:20   Małgorzata Steć   Aktualizacja
  2010-04-19 13:49:07   Monika Ehm   Aktualizacja
  2012-03-02 15:08:45   Monika Ehm   Aktualizacja
  2012-06-12 08:20:56   Marcin Tessmer   Aktualizacja
  2012-06-12 08:26:05   Marcin Tessmer   Aktualizacja
  2012-06-12 08:27:03   Marcin Tessmer   Aktualizacja
  2012-06-12 08:28:41   Marcin Tessmer   Aktualizacja
  2012-06-18 15:05:45   Marcin Tessmer   Aktualizacja
  2013-02-04 12:48:13   Marcin Tessmer   Aktualizacja
  2013-02-04 14:52:54   Marcin Tessmer   Aktualizacja
  2013-09-10 14:41:48   Marcin Tessmer   Aktualizacja
  2013-12-03 09:26:30   Marcin Tessmer   Aktualizacja
  2014-01-14 10:30:16   Marcin Tessmer   Aktualizacja
  2014-01-14 13:02:18   Marcin Tessmer   Aktualizacja
  2014-01-14 13:04:59   Marcin Tessmer   Aktualizacja
  2014-01-14 14:08:36   Marcin Tessmer   Aktualizacja
  2014-01-16 15:10:56   Marcin Tessmer   Aktualizacja
  2014-01-16 15:12:50   Marcin Tessmer   Aktualizacja
  2015-03-06 11:16:33   Marcin Tessmer   Aktualizacja
  2015-10-12 08:30:29   Marcin Tessmer   Aktualizacja
  2016-07-11 15:35:17   Marcin Tessmer   Aktualizacja
  2017-10-30 14:14:02   Marcin Tessmer   Aktualizacja