Wyszukaj:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
•  Informacje ogólne
•  Dane kontaktowe
•  Status prawny
•  Struktura organizacyjna
•  Ramowy plan pracy
•  Sprawozdanie z wykonania ramowego planu pracy
•  Kodeks etyki
•  LOGO - identyfikacja wizualna Izby
•  Regulamin Zamówień Publicznych
•  Kolegium Izby
•  Składy Orzekające
•  Wyniki kontroli zewnętrznych
•  Kontrola zarządcza
  Komórki organizacyjne RIO w Gdańsku
•  Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej
•  Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń
•  Biuro Izby
•  Księgowość
•  Kadry, BHP, Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
  Działalność Izby
•  Działalność nadzorcza
•  Działalność opiniodawcza
•  Działalność informacyjna
•  Działalność kontrolna
•  Wyjaśnienia w sprawach stosowania przepisów o finansach publicznych
  Informacje
•  Komunikaty
•  Szkolenia
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Zasady udostępniania informacji publicznej
•  Rejestry i ewidencje
•  Oferty pracy
•  Staże, praktyki, wolontariat
•  Przetargi
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  e-Nadzór
•  Besti@
  Regionalna Komisja Orzekająca przy RIO w Gdańsku
•  Dane adresowe i kontaktowe
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Rejestr
  Rzecznik dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Komisji Orzekającej w Gdańsku
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
•  Rejestr
  Współpraca naukowa
•  Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Gdańskim
•  Projekty badawcze
Pomoc
Statystyki

6406583
od 25 stycznia 2005
Wersja RSS

Najnowsze artykuły
  2017-11-17 14:39:00 Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznej
  2017-11-14 10:01:44 Strona tytułowa
  2017-11-14 09:53:23 Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2017 rok w jednostkach sektora finansów publicznych.
  2017-11-13 14:51:51 Rozliczenie dotacji w przypadku niepublicznego przedszkola wykreślonego z ewidencji placówek oświatowych - aktualizacja podstawowej kowoty dotacji.
  2017-11-13 11:44:09 Lista uchwał i zarządzeń, które będą badane na posiedzeniu Kolegium w dniu 16.11.2017
  2017-11-09 11:37:44 Wyniki badania uchwał i zarządzeń na posiedzeniu Kolegium z dnia 30.10.2017
  2017-11-09 10:01:14 Ogłoszenie o naborze na stanowisko młodszego inspektora kontroli gospodarki finansowej.
  2017-11-03 14:44:26 Urząd Gminy Dębnica Kaszubska
  2017-10-30 14:17:53 Dane kontaktowe
  2017-10-30 14:13:53 Organizacja